DOVOZ A VÝVOZ

Poskytujeme služby v oblasti dovozu a vývozu, se zaměření na čínsky hovořící teritoria. Mezi běžné služby patří především:

PRO IMPORTÉRY

  • Vyhledání vhodných potenciálních dodavatelů.
  • Prověření dodavatele dle a) informací z rejstříků a lokálních online zdrojů, b) jeho vlastních inkorporačních podkladů, c) na místě – dle požadavků systémů jakosti a environmentální politiky, katalogu otázek od zadavatele a podobně.
  • Ve spolupráci se zodpovědnými firemními pozicemi kompletní zpracování výběrového řízení, zajištění dokumentace a vzorků, uvolnění zákazníkem, přípravu a start dodávek; navazující “denní business”.
  • Díky dlouhodobým dobrým vztahům s lokálními zastoupeními globálních i menších dopravců zajišťujeme za zajímavých termínových i cenových podmínek logistiku jak v rámci Číny, tak pro mezikontinentální dodávky (typicky Čína – Evropa, Čína – Amerika).

PRO EXPORTÉRY

  • Rešerše odběratele – evropským firmám, které mají ambice dodávat své výrobky na čínský trh, zajišťujeme klíčové informace o jejich potenciálním obchodním protějšku z oficiálních a online zdrojů.
  • Na základě zadání zpracujeme aktuální přehled o stavu čínského trhu s ohledem na komoditu zamýšlenou k exportu.
  • Poskytujeme také asistenci při navazování a rozvíjení vztahů, služby překladatelské a tlumočnické (čínština).
  • V případě potřeby komunikujeme s čínskými autoritami obvyklé potíže při importu zboží.
  • Zajistíme Vaši prezentaci na čínských veletrzích, včetně čínsky hovořícího zástupcem, který je obeznámen s Vaším produktem.