INDUSTRIALIZACE

Na základě technických dat zadavatele zajistíme kompletní proces industrializace výrobku v čínsky hovořících oblastech.

Samozřejmostí je zadání tohoto procesu zdrojům, které jsou již z naší strany prověřeny předchozí úspěšnou spoluprací. U nových dodavatelů zajišťujeme jejich prověření za použití obvyklých nástrojů pro evaluaci dodavatele.

Návazně na úspěšně ukončený proces schvalování vzorků zajistíme první a navazující dodávky. Obchodní vztah existuje přímo mezi objednatelem a výrobcem.

Naší přidanou hodnotou je bezproblémová komunikace a minimum zátěže pro objednatele, podpora exportu a importu.

Kromě industriálně orientovaných projektů (dle technické specifikace OEM výrobce, zpravidla z oblasti automotive), jimiž jsou především prototypy a malé série, jsme měli a máme čest spolupracovat s prodejci originálního sportovního vybavení a distributory customizovaných medicínských produktů.