PROJEKTY

Získejte výkonné členy Vašeho technického a/nebo obchodního týmu, kteří neukrojí Vaši interní kapacitu. Máme zkušenosti s dozorováním projektů evropských zákazníků v Číně a známe jejich obvyklé (a někdy i neobvyklé) potřeby. Jsme připraveni Vám reportovat stav Vašeho projektu v reálném čase (on-line), přenášet požadavky na dodavatele a dohlížet na jejich plnění.

Ačkoli primárně poskytujeme projektovou podporu a dozor v Číně, jsme připraveni pracovat pro Vás i v Evropě, jako rezidenti či moderátoři ohrožených projektů.

Z předchozí praxe vybíráme typické výkony, jež jsou našimi zákazníky vyžadovány:

  • Rezidentní dozor nad průběhem výroby nástrojů v Číně. Typicky se jedná o zejména poslední, rozhodující části produkce: Dokončení, kontrola technických parametrů, přítomnost při vzorkování a zpracování reportu, moderace změnového řízení.
  • Pořízení a předání audiovizuálního záznamu z testování, zajištění nezávislého externího měření a testů, kontrola certifikátů a dokumentace.
  • Rezidentní dozor u výrobců strojů a zařízení v Evropě. Moderace komunikace mezi objednatelem a výrobcem.
  • Předexpediční kontrola výrobků dle dohody s objednatelem.
  • Příprava a realizace obchodního jednání s čínskou stranou “na klíč”.

Více informací o konkrétních realizovaných akcí na realizaci a podporu projektů lze získat na stránce našich referenčních projektů. Uvádíme tam nicméně výběr z typických zakázek – protože jsme zastánci individuálního přístupu, je koncepce naší spolupráce vždy sjednána pro konkrétní případ.

…RÁDI BYCHOM NA KONCI STRÁNKY POZNAMENALI, ŽE…