REFERENCE

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE – REZIDENT

Zadavatel: Nadnárodní korporace s více než 3.000 zaměstnanců v Evropě, Asii a Americe

Odvětví: Automotive OEM

Naše úloha: Dlouhodobá spolupráce na základě výhradní smlouvy, aktivity na čínském a evropském trhu.

KOORDINÁTOR KOMUNIKACE – REZIDENT

Zadavatel: Významná česká strojírenská společnost zaměřená na výrobu vstřikovacích nástrojů v Číně a výrobu plastových součástí v Evropě

Odvětví: Automotive

Naše úloha: Dlouhodobá podpora a zástup členů zákaznického týmu během zadávací, výrobní a testovací fáze nástrojů v Číně.

 • Komunikace s českým a čínským týmem, příprava podkladů pro spolupráci.
 • Samostatná kontrola a reporting stavu jednotlivých nástrojů.
 • Podpora komunikace v konstrukční fázi.
 • Řešení neočekávaných situací během všech fází projektů.
 • Zajišťování chybějících vstupních a výstupních  informací.

INDUSTRIALIZÁTOR – MEDICÍNSKÝ PRODUKT

Zadavatel: Česká společnost menší velikosti, zaměřená na medicínské potřeby

Odvětví: Medicínské potřeby

Naše úloha: Vyhledat dodavatele schopného dlouhodobe vyrábět produkt z certifikovaného materiálu, zajistit výrobu nástroje, vzorků, schválení, následnou sériovou výrobu a s tím spojené operace.

 • Vyhledávání čínského dodavatele, schopného vyrábět ze speciálního materiálu a garantovat kvalitativní opakovatelnost produkce.
 • Zajištění vzorků a potřebných certifikátů.
 • Přítomnost při vzorkování, rozjezdu výroby.
 • Zajištění nezbytných kroků spojených s dodávkou – exportní a importní logistika.

PROTOTYPING

Zadavatel: České firmy střední a větší velikosti zaměřené na výrobu montážních sestav

Odvětví: Automotive

Naše úloha: Zajistit v krátkém čase, v rámci rozpočtu, prototypové nástroje a potřebný počet prototypových dílů.

 • Práce s 2D a 3D daty, odsouhlasení konstrukce dílů a nástrojů.
 • Zajištění výroby nástrojů, testování, výroby potřebného množství prototypů v potřebné kvalitě.
 • Dodání zákazníkovi expresní službou.
 • V kritických případech: Osobní převzetí výrobků na místě u výrobce a jejich osobní doručení do zákaznického závodu.

INDUSTRIALIZÁTOR – SESTAVA PRODUKTŮ

Zadavatel: Český startup zaměřený na sportovní vybavení

Odvětví: Sportovní ochranné prvky

Naše úloha: Vyhledat dodavatele schopného dlouhodobě vyrábět EPS, plastové a textilní produkty z certifikovaných materiálů, zajisit výrobu nástrojů, vzorků, schválení, následnou sériovou výrobu a s tím spojené operace.

 • Vyhledávání čínských dodavatelů, schopných spolupracovat na vývoji a v budoucnu garantovat kvalitativní opakovatelnost produkce.
 • Zajištění vzorků dle designových vzorů.
 • Přítomnost při rozjezdu výroby, kontrola kvality před expedicí.
 • Exportní a importní logistika.

ZPRACOVATEL ODBORNÝCH POSUDKŮ, REŠERŠÍ, DOKUMENTACE


Zadavatel
: České internetové obchody s technickým vybavením a čeští výrobci cílící na čínský trh

Odvětví: Různá

Naše úlohy: Zpracovat technickou dokumentaci nezbytnou pro uvedení výrobků na evropský trh. Vyhledat, utřídit a vyhodnotit informace z dostupných zdrojů o potenciálních obchodních partnerech českých firem v Číně.

 • Vytvořit fotodokumentaci výrobku, jeho popis a operační manuál v češtině.
 • Vypracovat rešerši, posudek obchodního případu.

https://www.bvv.cz/msv/msv-2019/

https://www.bvv.cz/msv/msv-2016/