ÚSPORY

Redukce nákladů na vstupu, při současném zachování nezbytné kvality je tématem, které je vždy aktuální. Na čínském trhu je řada příležitostí, jak dosáhnout zajímavých úspor, stejně jako příležitostí k navázání dlouhodobě přínosné spolupráce. Zároveň je zde – jako všude – riziko neúspěchu a chyb z oboustranného neporozumění požadavkům a potřebám. Je třeba brát v úvahu odlišnost prostředí, kultury, jazyka a řadu dalších aspektů. Řada nadějných projektů skončila neúspěchem jen kvůli komunikaci či nesplněným očekáváním, jež byla považována za takovou samozřejmost, že nebyla vůči druhé straně zcela a jasně formulována.

Na základě vstupních informací od zadavatele (například ABC analýza) zpracujeme:

Redukci personální náročnosti lze též považovat za úsporu. Ne vždy je vhodné vytvářet specifickou pracovní pozici pro časově ohraničený projekt. Pro určité druhy činnosti současně není možné v krátkém čase zajistit pracovníka s konkrétním zaměřením, potřebnými zkušenostmi a zázemím. V neposlední řadě většinou vytížení vlastních zaměstnanců nedovoluje jejich, byť krátkodobé, uvolnění na pobyt mimo firmu.

Nabízíme Vám vlastní kapacity z oblastí prezentovaných na našich stránkách. Je jen Vaším rozhodnutím, zda se rozhodnete pro dlouhodobou spolupráci, anebo si s námi zajistíte časově ohraničenou podporu pro konkrétní projekt. V každém případě pro Vás budeme pracovat s plným nasazením a otevřenou komunikací. Jsme rádi, že se k nám naši zákazníci vracejí.